Hjo Installation har förvärvat 100 % av aktierna i El & Marinteknik i Kållekärr AB med tillträde den 20 december.
El & Marinteknik AB omsätter cirka 28 MKR och har 20 medarbetare med en god position inom el-installationer
på och omkring Tjörnområdet.

Bolaget som är väl etablerat på Tjörn med en bred och stabil kundbas med flertalet byggföretag och
fastighetsägare i området. Medarbetare med hög kompetensnivå samt fokus på långsiktiga samarbeten.
-Det känns mycket bra att etablera oss på Tjörn och att vi växer i Göteborgsområdet vilket vi tror starkt på
framåt. Vi välkomnar Rolle med medarbetare till oss. Bolaget är väletablerat på både ön och hos dess
nyckelkunder, säger Christoffer Olbrich, Koncernchef Hjo Installation.
-Vi ser med stor spänning fram emot en ny fas för oss och våra medarbetare och känner en stor trygghet för
företagets framtid med denna ägarförändring, säger Rolle Josefsson, VD och tidigare ägare av El & Marinteknik
i Kållekärr AB.

– För El & Marinteknik känns det som nästa steg i vår utveckling att komma in och bli en del av en större
gemenskap där vi kan ta hjälp av varandra inom respektive kunskapsområde, säger Rolle Josefsson.
För mer information kontakta:

Christoffer Olbrich, Koncernchef Hjo Installation, christoffer@hjoinstallation.se / 070 – 990 06 26
Rolle Josefsson, VD EMTAB, rolle@emtab.net / 070 – 566 86 01