Klaras hus

Montage av solceller är i full gång.

Varmhall

Varmhall

Nu har vi byggt om en av våra hallar till varmhall.