Integritetspolicy

Emtab använder och arkiverar endast de personuppgifter som behövs för att kunna utöva vårt åtagande. Vi kan behöva t ex personnummer och fastighetsbeteckning för att administrera ROT-avdrag. Vi kan behöva ett telefonnummer eller e-post adress för att kunna kontakta dig. Vi försöker i den mån som det är möjligt att inte spara någon information utöver det här. Du har som kund alltid rätt att kontakta oss för att få veta vilka uppgifter vi har sparade om just dig.  Du har även rätt att begära radering eller korrigering av dina uppgifter. Har du som kund några frågor om hur vi hanterar dina uppgifter är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0304-66 87 01 eller skicka e-post till info@emtab.net