Nybyggnation där Hogia gett oss förtroendet att levera el och data.